Sa pangalawang pagkakataon, ang Pamantasang Normal ng Pilipinas Hilagang Luzon ay muling sumagwan para sa bagong kadawyan. Isinagawa ang birtwal na palatuntunan sa pagsalubong at oryentasyon ngayong araw na ito Setyembre 15, 2021, 8:00 ng umaga na may temang “PNU Sa Bagong Kadawyan: Mga Hamon at Oportunidad: Pangalawang Sagwan” (PNU Iti Baro nga Kadawyan: Karit Ken Gundaway:Maikadwa Nga Gaod) sa pamamagitan ng Zoom.

Nilahukan ang programa ng 250 mag-aaral mula sa unang taon kasama ang kanilang mga magulang,  mga opisyal,  mga fakulti at kawani ng Pamantasan. Sentro ng pagsalubong ang pagpapakilala sa mga opisyal ng Pamantasan, mga fakulti at staff sa mga mag-aaral na nasa unang taon at ipakilala ang Pamantasan bilang sentro ng kahusayan sa edukasyong pangguro.

Binigyang diin ni Dr. Leticia N. Aquino, Executive Director and Provost ng Pamantasan, sa kanyang mensahe na ang pag-unlad at pagbabago ay tulad ng isang paruparo na magsisimula sa itlog at magiging ganap ang paglipad.  Upang maisakatuparan ang mga pangarap at malampasan ang mga pagsubok at hamon sa bagong normal, kailangan lamang maging matatag,matibay at malusog, dagdag pa niya.

Sumunod agad ang oryentasyon na kinapapalooban ng iba’t ibang paksa na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na maging matagumpay sa kanilang pag-aaral. Tinalakay ang mga ito ng mga piling opisyal at sinundan ng tanungan. Ang matagumpay na programa ay sa pangunguna ng Tanggapan ng Kapakanang Pangmag-aaral o Office of Student Services.